รายละเอียดงาน:

  • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event Road Show) ตามแผนงานที่กำหนด
  • รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event)
  • แนะนำผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ
  • ออกงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่างๆ
  • สามารถเป็นพิธีกร ในการแนะนำผลิตภัณฑ์และเชิญชวนให้เกิดความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการ

คุณสมบัติ:

  • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด, ประชาสัมพันธ์, การขาย และการโรงแรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคคลิกดี ผิวขาว ผิวพรรณดี
  • มีทักษะการสื่อสารดี มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

[contact-form-7 id=”1093″ title=”ตำแหน่งงาน”]

poprey likesяндекс.вордстатмагазин сантехники