รายละเอียดงาน:

 • ดำเนินการสรรหาพนักงานทั้งในส่วนที่ประจำสาขาและสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น หนังสือ ใบปลิว โปสเตอร์  Web สมัครงาน และช่องทางอื่นๆ
 • สัมภาษณ์ ทดสอบ และคัดเลือก ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • วางแผนและดำเนินการสรรหาเชิงรุกตามภูมิภาคต่าง

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง อายุ 25 – 35  ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสรรหาว่าจ้างและที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสัมภาษณ์งานและวิเคราะห์ผู้สมัคร
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและระยะเวลาที่มีจำกัดได้
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานและเดินทางต่างจังหวัดได้

[contact-form-7 id=”1093″ title=”ตำแหน่งงาน”]

network phishingколичество запросов гуглброви красивые