โหงวเฮ้ง (Chinese Physiognomy)

เป็นวิชาทำนายนิสัย ความคิด จากบุคลิกลักษณะเพื่อคัดคนให้เหมาะกับหน้าที่ในราชสำนักจีน และใช้ในการวิเคราะห์คู่ต่อสู้ในการทําศึกสงคราม ปัจจุบันคนจีนใช้วิเคราะห์คนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ การสร้างความเข้าใจและลดปัญหาครอบครัว โดยเชื่อว่าลักษณะบางประการบนใบหน้าสัมพันธ์กับ ความถนัด ความสามารถ นิสัย และยังทำนายไปถึงโอกาสแห่งความสำเร็จในด้านต่างๆได้ โดยอิงจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันกับโหงวเฮ้งเอื้อต่อกันอย่างไร อนาคตจะไปได้เพียงไร อาจเรียกได้ว่าโหงวเฮ้งมีหลักการทำนายจากสถิติศาสตร์ จิตวิทยาการบริหารคน ผสมความเชื่อ และประสบการณ์ของผู้ทำนาย จะแม่นแค่ไหนก็ต้องดูกัน ไป

ทางไทยเราก็มี นรลักษณ์ศาสตร์ ซึ่งคล้ายคลึงกัน ทำนายลักษณะดีและร้ายของชายหญิงจากอวัยวะต่างๆ บนร่างกาย การเดิน การนั่ง เพื่อพยากรณ์ โชคลาภ ฐานะ คู่ครอง บุตร การดูเส้นลายมือก็เป็นส่วนหนึ่งของนรลักษณ์ศาสตร์

ปัจจุบันมีศาสตร์ดู เส้นลายนิ้วมือทั้ง10 โดยใช้ฐานข้อมูลสถิติที่เก็บในระบบComputerมาประกอบคำทำนาย ทั้งหลายเหล่านี้เป็นทั้งสถิติความเชื่อ ที่ว่าลักษณะภายนอกของมนุษย์นั้นเชื่อมโยงกับDNAและจิตใจ นิสัย ความถนัด ซึ่งยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ทำนายประกอบด้วย แม่น ไม่แม่นต้องใช้วิจารณญาณ

ในที่นี้จะขอเล่าถึงหลักการใหญ่ๆของโหงวเฮ้งที่ ไม่ซับซ้อน พอจะใช้วิเคราะห์คนได้ ไม่ยากเกินไป

โหงวเฮ้ง เขาทำนายอะไรกัน?

1.ความถนัด อาชีพ : ทำนายความมั่นคงในอารมณ์ สติปัญญา ความถนัดด้านต่างๆ แล้วเชื่อมโยงกับการศึกษา หน้าที่การงานปัจจุบัน จะไปได้ไกลเพียงใด จะลดจุดด้อยอย่างไร

2.ลักษณะคนดี ไม่ดี : วิเคราะห์คนที่เข้ามาอยู่รอบตัวเรา เพื่อรับมือ เพื่อคัดคนเข้าทำงาน เพื่อส้งเสริมคนสู่ตำแหน่งใหม่เหมาะกับคนๆนั้น

3.มนุษยสัมพันธ์ และบริวาร : บ่งบอกความยากง่ายในการคบค้าสมาคมกับผู้อื่น มิตร ญาติ คู่ครอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างาน จะเกื้อหนุน หรือมีความขัดแย้ง คือทำงานง่าย หรือยาก ชีวิตคู่ราบรื่นหรือยาก จะได้รับมือถูก

4.โชค วาสนา ภยันตราย โรคภัย : ทำนายดวงชะตาอนาคต

 

ตำแหน่งโหงวเฮ้งตามอายุ

ชะตาชีวิตเดินตามจุดบนใบหน้า แต่ละช่วงชีวิตจะดีจะรุ่งหรือมีอุปสรรคให้วิเคราะห์ตามจุดเหล่านี้ และดูความสนัมพันธ์ว่าตำแหน่งนั้นอวัยวะนั้นมีความหมายถึงอะไรด้วย

อายุ 1-14 ปี ดูที่ใบหู2ข้าง

อายุ 15-30ปี ดูหน้าผาก

อายุ 31-50ปี ดูคิ้ว ตา จมูก แก้ม

อายุ 51-99ปี ดูริมฝีปาก คาง เนื้อแก้มรอบปากและคาง

 

อวัยวะบนใบหน้ากับโหงวเฮ้ง

1. หน้าผาก หมายถึง ความฉลาดและสติปัญญา อนาคตที่รุ่งเรือง

2. คิ้ว-ตา หมายถึง ความสัมพันธ์ชายหญิง ความคิดแบบตรรคกะ อารมณ์

3. แก้ม หมายถึง มิตรสหายบริวาร เพื่อนร่วมงาน ผู้ให้ควาสมช่วยเหลือ

4. จมูก หมายถึง ฐานะและทรัพย์

5. ริมฝีปาก หมายถึง นิสัย พูดเก่ง เจรจาต่อรองเป็น

6. หู หมายถึง อายุ สุขภาพและอำนาจ

7. คาง หมายถึง ฐานะ ลูกหลานบริวารในวัยชรา เราจะสบายหรือลำบาก

 

โหงวเฮ้งที่ไม่ดี

ก่อนจะไปถึงโหงวเฮ้งที่ดี เราต้องมาดูลักษณะต้องห้ามใหญ่ๆก่อน

หน้าผากแคบ ชีวิตวัยเด็กไม่สุขสบาย โตขึ้นมีต้นทุนต่ำกว่าคนหน้าผากอิ่ม

โหนกคิ้วหนา กระดูกโหนกคิ้วยื่นออกมามาก = ใจร้อน วู่วาม

ขนคิ้วไม่เป็นระเบียบ ขนหัวคิ้วไปทาง ขนหางคิ้วไปอีกทาง ขนคิ้วหยาบหนา = ใจร้อน อารมณ์ร้อน ระวังการคุมอารมณ์ไม่อยู่

ดวงตาเกร็ง ตาลอย = อารณ์ร้อน ระงับอารมณ์ไม่อยู่

โหนกแก้มสูง = ชีวิตชอบดิ้นรนต่อสู้ โลดโผน กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย

ปลายจมูกงุ้ม = ที่เราชอบเรียกปลายจมูกหยดน้ำ หยดน้อยๆถือว่าดี เป็นคนมีเหตุมีผลเจรจาเก่ง แต่ถ้างุ้มลงมากปลายจมูกปิดลง จะเป็นคนเห็นแก่ตัว ทำอะไรไม่ค่อยคิดถึงผลกระทบกับใคร

กรามใหญ่ หน้าผากแคบ = โหงวเฮ้งที่ต้องระวัง จะก่อเหตุรุนแรงได้

ปากบนบางกว่าปากล่าง ไม่ได้สัดส่วน = ขี้บ่น

โหงวเฮ้งที่ดี

ลักษณะโหงวเฮ้งใบหน้าที่ดี ดูง่ายๆเลยคือ ใบหน้าสมส่วน แลดูเจริญหูเจริญตา ดูสมกับวัยวุฒิ ไม่ต้องอ่อนเด้งมากมาย มีริ้วรอยร่องก็ให้เหมาะกับวัย ไม่ยุบตอบจนดูอมโรค

โหงวเฮ้งผู้หญิงที่ดี

ใบหน้ากลม เหลี่ยม เรียวได้ทั้งนั้นแล้วแต่ธาตุดินน้ำลมไฟของตน ขอให้สมส่วน ซ้าย-ขวาเท่ากัน สัดส่วนบน-กลาง-ล่างดูดี หน้าผากเต็มนูนเรียกว่ากว้างและสูงจะดี ขนคิ้วต้องไม่หนา คิ้วเรียวต่อเนื่องกันเป็นระเบียบ คิ้วไม่ชนกันตรงกลาง ดวงตากลมโต จมูกไม่เรียวเล็กเกินไป ปากยิ้มมุมปากยก ริมฝีปากไม่บาง คางไม่แหลม ปลายต้องมน แต่ความยาวต้องไม่สั้นจนทู่

โหงวเฮ้งผู้ชายที่ดี

สัดส่วนใบหน้า ซ้าย-ขวาเท่ากัน สัดส่วนบน-กลาง-ล่างดูดี หน้าผากกว้าง สูง เรียบ ไม่บุบ คิ้วหนามีเหลี่ยมท่อนปลาย ขนคิ้วเรียงเป็นระเบียบ จมูกสันตรงหนา ปีกจมูกใหญ่ เนื้อแก้มอิ่มนูน ริมฝีปากเต็มอิ่ม มุมปากยก เนื้อคางอิ่มแน่น

โหงวเฮ้งหน้าผาก

หน้าผากเป็นเนินท้องฟ้า บ่งถึงชีวิตในวัยเยาว์ว่าบิดามารดาเลี้ยงดูมาดีหรือไม่ หากเลี้ยงมาดีเนื้อสมองใหญ่ ฉลาด ถ้าหน้าผากสูง ชอบขวนขวายหาความรู้ เนื้อหน้าผากต้องเต็ม โหนกนูน กว้าง ไม่มีร่องรอยแผลเป็นไรผมต้องไม่มาบดบังหน้าผากจนดูหน้าผากต่ำ หน้าผากที่ดี ชีวิตประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้า การงานดี ได้คู่ครองที่ร่ำรวย จะเลี้ยงดูให้มีชีวิตที่สุขสบาย มีผู้อุปถัมถ์ เรียนสูงการงานดี หากมีหน้าผากยุบ แคบและแบนถือว่าดวงเรื่องการงานไม่ดี ต้องพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ดวงชะตาต้องหาเลี้ยงดูแลตัวเองเป็นส่วนใหญ่จึงจะมีกินมีใช้

วิธีแก้ไขโหงวเฮ้งหน้าผาก หากมีหน้าผากแคบ ให้ Laser กำจัดขน บริเวณไรผม ให้หน้าผากดูกว้างขึ้น เติม Filler ให้หน้าผากดูโหนกนูน กว้างขึ้น เนียนขึ้น

โหงวเฮ้งขมับ

ขมับ หมายถึง คู่ครองเลี้ยงเราดี หรือเราต้องลำบากเลี้ยงเขา เป็นส่วนที่บ่งบอกว่าคู่ครองจะดูแลเราดีแค่ไหน คนขมับอิ่มคู่ชีวิตดูแลเราดีแบบตกถังข้าวสาร ขมับตอบแปลว่าชีวิตนี้มีหน้าที่ดูแลเขา ยากลำบากตรากตรำไม่ได้สบายขึ้นเพราะมีคู่เลย ทั้งนี้ ขมับและหน้าผากที่ดีต้องมาคู่กันอิ่มเต็มด้วยกันถึงจะดี

วิธีแก้ไขโหงวเฮ้งขมับ เติม Filler ให้เต็มอิ่ม ใช้ 1-3 cc ตามระดับความยุบ

โหงวเฮ้งตา คิ้ว

คิ้วคือธาตุไม้ ตาเป็นธาตุไฟ 2 ส่วนนี้ต้องมีความสมดุลกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน หากมีดวงตากลมโต คิ้วก็ต้องใหญ่หนาให้รับกันพอดี ไม่ให้ธาตุไฟเผาธาตุไม้
ดวงตาบ่งบอกนิสัยใจคอ ความสัมพันธ์และด้านการงาน รูปตาที่ดีต้องยาวรี ไม่เล็กหยี หนังตาบนล่างเต็ม ไม่โบ๋ สีสว่างไม่หมองคล้ำ ตาที่ปูดโปนบ่งบอกว่าจะเป็นผู้อาภัพรัก หางตาต้องเฉียงขึ้น ไม่ตก
ส่วนคิ้วบ่งบอกสติปัญญา ความคิดและความสัมพันธ์กับผู้อื่น หากคิ้วหนา มีเหลี่ยมปลายเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลม วางแผนเก่ง มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดี
กระดูกโหนกคิ้วยื่นออกมามาก เป็นคนอารมณ์ร้อน วู่วาม

วิธีแก้ไขโหงวเฮ้งตา คิ้ว คิ้วที่ตกลง หรือคิ้วไม่มีเหลี่ยมปลาย สามารถแก้ได้ด้วย Botulinum ยกคิ้ว หรือจะเติมFiller ปรับหางคิ้ว ร่องหว่างคิ้ว แก้ไขด้วยBotulinum คลายการขมวดคิ้ว
หนังตาล่างที่มีร่องบุ๋ม ร่องน้ำตา ใต้ตาคล้ำ ตาโบ๋ แก้ได้ด้วยการเติม Filler หนุนกระดูกที่ทรุดให้ยกขึ้นและ เติมชั้นบางๆในหนังตาลดรอยหมองคล้ำ
กระดูกโหนกคิ้วที่หนาเกิน แก้โดยเติมFiller ปรับระดับหน้าผากท่อนล่างให้เสมอกระดูกโหนกคิ้ว

โหงวเฮ้งจมูก

จมูกที่ดีต้องมีเนื้อมาก นูน ยิ่งจมูกกลมหนาแสดงว่ามีทรัพย์สมบัติมาก สันจมูกกว้างเป็นแนวยาวตรงจากคิ้วถึงปลายจมูก จะมีชื่อเสียงเกียรติยศ จมูกที่คด เรียวคมจนเกินไปหรือเป็นแอ่งบ่งบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่ ปีกจมูกต้องหนาและเท่ากัน ลักษณะจมูกที่ไม่ดี คือ คดงอ เนื้อจมูกลีบเล็ก มองเห็นรูจมูกชัดเจน

วิธีแก้ไขโหงวเฮ้งจมูก ปรับรูปร่างสัดส่วนด้วยศัลยกรรมเสริมSilicone หรือ เติม Filler รอยย่นสันจมูก ลดขนาดปีกจมูก เชิดปลายจมูกขึ้น แก้ด้วย Botulinum

โหงวเฮ้งแก้ม

แก้ม หมายถึง มิตรสหายบริวาร เพื่อนร่วมงาน ผู้ให้ควาสมช่วยเหลือ แก้มที่ดีเนื้อต้องเต็มอิ่ม นูนมีเนื้อหนา จะเป็นคนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จง่ายเพราะมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ที่อยู่สูงกว่าและบริวารที่ต่ำกว่า โหนกแก้มต้องไม่ลาดต่ำและไม่ใหญ่โตเกินชีวิตจะลำเค็ญ เนื้อแก้มต้องไม่หย่อนคล้อยยุบตัวลง เนื้อแก้มที่ยุบและตกลงจะมาพร้อมกับร่องแก้มร่องน้ำหมากที่ลึกยาว ชีวิตจะลำบากต้องหากินบนลำแข้งตัวเอง ทำธุรกิจไม่ขึ้นลูกน้องโกง เพื่อนฝูงไม่สนับสนุน ลูกค้าไม่เชื่อถือ แก่ตัวลงยิ่งลำบากตัวคนเดียว

วิธีแก้ไขโหงวเฮ้งแก้ม ร่องแก้ม ปรับทรงด้วย ไหมมังกรให้เนื้อยกขึ้น เติมเนื้อหนาด้วยFiller ปรับสัดส่วนโหนกแก้มที่แบนเกินหรือใหญ่เกินด้วยFiller และสลายไขมันแก้มส่วนเกินท่อนล่างออก

โหงวเฮ้งริมฝีปาก

ปากที่ดี ต้องเนื่ออิ่มฟู มีขอบ มีส่วนโค้งเว้าที่เรียกปากกระจับ มุมปากยกขึ้นยิ้มๆ
ถ้าปากบนหนากว่าปากล่าง มีความโลภสูง คนปากบาง เป็นคน สมถะ ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ถ้าปากบางเกินไปกลับเป็นลักษณะร้าย มีเล่ห์เหลี่ยม ชอบนินทาให้ร้าย เถียงเอาชนะคน ขี้บ่น
คนมีขอบปากชัดเป็นคนไว้ใจได้
ริมฝีปากแดงสดเป็นผู้รักษาสัจจะ พูดจาดีมีเสน่ห์ ริมฝีปากดำคล้ำ คำพูดเชื่อถือไม่ได้ ไม่รักษาคำพูด ปากรูปกระจับพูดจาดีน่าฟัง โน้มน้าวใจคนอื่นเป็น

วิธีแก้ไขโหงวเฮ้งปาก Pink Laser ปรับสีปากชมพู กำจัดรอยดำ
Filler ดัดทรงกระจับ ยกมุมปาก แก้ร่อง ทำปากอิ่มฟู ปรับสัดส่วนปากบนล่างให้เหมาะสม

โหงวเฮ้งคาง

คาง ตำแหน่งสะสมทรัพย์ ชื่อเสียง และชีวิตในวัย61-99 ปี คางที่ดีเนื้อต้องหนา ความยาวสัมพันธ์กับเนื้อหน้าคาง ปลายมนไม่แหลม เชิดหน้านิดๆ จะทำให้มีทรัพย์สิน เก็บเงินอยู่ มีอายุยืน มีความสุขกับครอบครัว จึงไม่ควรเติมคางจนแหลมต้องเติมเนื้อหน้าคางให้อิ่ม ปลายคางต้องยื่นหน้าด้วยจึงได้ทรงที่ดี

วิธีแก้ไขโหงวเฮ้งคาง เติมFiller คางแก้คางสั้น บุ๋ม เบี้ยว ปรับปลายคางให้กลมมน แก้ไขคางที่ดูแหลมด้วยการเพิ่มเนื้อปลายคาง เพิ่มเนื้อหน้าคางให้รับกัน