สาขานี้ปิดบริการถาวรแล้ว ท่านสามารถเข้ารับบริการที่สาขาใกล้เคียงดังต่อไปนี้

>> สาขา Big C อำนาจเจริญ <<

>> สาขา ยโสธร <<

>> สาขา นครพนม <<