สาขา เซ็นทรัลชลบุรี
ชั้น 2  ติดกับ AIS shop

โทรศัพท์: 038-053597
มือถือ: 086-395-5362
LINE: https://page.line.me/818nqjvk