สาขา เซ็นทรัล หาดใหญ่
ชั้น 4  ใกล้ coffee world เยื้อง SE-ED Book

โทรศัพท์: 074-339938
มือถือ: 094-480-2210
LINE: https://lin.ee/U4ZLdTT