สาขานี้ปิดบริการถาวรแล้ว ท่านสามารถเข้ารับบริการที่สาขาใกล้เคียงดังต่อไปนี้

>> สาขาเซ็นทรัล โคราช <<

>> สาขา Terminal 21 โคราช <<