สาขานี้ปิดบริการถาวรแล้ว ท่านสามารถเข้ารับบริการที่สาขาใกล้เคียงดังต่อไปนี้

>> สาขาโลตัส ถลาง ภูเก็ต<<

>> สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต <<