สาขา Terminal 21 โคราช
ชั้น 2  โซน Istanbul Street  ฝั่งหอไอเฟล ประตูทางเข้า-ออกที่จอดรถยนต์

โทรศัพท์: 044-498509
มือถือ: 086-342-9578
LINE: https://lin.ee/nb9j6xA