นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

เลขที่ 61 ลาดพร้าว 115 (ศานตินิเวศน์)

แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ

กทม. 10240

Tel : 02-377-1476-8