รายละเอียดงาน:

  • ปฏิบัติงานตามนโยบายในการกำหนดทิศทาง วางแผน กลยุทธ์
  • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของสาขา
  • วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ การทำงาน คู่แข่งทางธุรกิจ
  • ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายวางไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายและทันต่อเหตุการณ์

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ  30- 45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์   มีแนวคิดนอกกรอบ
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันต่างๆได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ ผิวพรรณ สุขภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ

[contact-form-7 id=”1093″ title=”ตำแหน่งงาน”]

чехол для кистей для макияжаseo оптимизация купитькепка с надписью