สาขา เซ็นทรัลขอนแก่น
ชั้น 2  ฝั่งลิฟท์แก้ว อยู่ใกล้กับวัตสัน

โทรศัพท์: 043-288383
มือถือ: 086-395-5379
LINE: https://lin.ee/Yrnp4tx