สาขา เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
ชั้น 2  อยู่ใกล้กลับร้าน B2S

โทรศัพท์: 075-392728
มือถือ: 084-387-7673
LINE: https://lin.ee/AGTuH8g